1. LEPINGU MÕISTE JA OBJEKT

1.1. Käesolev leping ("Leping") on kaugleping vastavalt artiklile. 45 ja ss. 6. septembri 2005. aasta seadusandlik dekreet, nr. 206 ("Tarbijaseadustik") tarbijaklientide puhul vastavalt art. 3 tarbijaseadustiku või muul juhul müügilepingu art. 1470 ja ss. cc Leping käsitleb vallasvara müüki Nada Home'i asukohaga San Giuseppe Vesuvianos (NA), Via Armando Diaz 171, ja kliendi vahel. Leping sõlmitakse vahetult kliendi poolt veebisaidi www.nadahome.it kaudu tehtud ostuettepaneku vastuvõtmisega Nada Home'i poolt, järgides järgmises artiklis kirjeldatud meetodeid. 3. Kui ostuettepanek on Kliendi poolt telefoni teel vormistatud, toimub Lepingu täitmine toote Nada Home poolt üleandmisel.

2. HINNAD

2.1. Veebilehel näidatud toodete hinnad www.nadahome.it need on märgitud eurodes ja sisaldavad käibemaksu, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ökomakse vastavalt seadusandlikule dekreedile nr. 49, 14. märts 2014 ja kõik muud maksud. Kohaletoimetamise kulud on märgitud veebilehel www.nadahome.it.

Kliendi poolt tasumisele kuuluv hind kehtib lepingu sõlmimisel.

2.2. Kui on reklaamitud vale hind, võtab Nada Home Kliendiga ühendust, et kontrollida, kas ta kavatseb jätkata toote ostmist õige hinnaga. Kui Klient ei kavatse ostuga jätkata või Nada Home ei saa temaga ühendust, tühistab Nada Home tellimuse. Nada Home ei ole kohustatud müüma toodet vale hinnaga, kui viga oli Kliendile tavapärase hoolsusega teada. Kogu teave hindade kohta on saadaval veebisaidil www.nadahome.it või võtke ühendust klienditeenindusega.

3. OSTMIS- JA MAKSEVIIS

3.1. Nada Home võib omal äranägemisel ja ilma Kliendi ees vastutuseta keelduda Kliendilt saadud ostuettepanekust. Kui Klient kavatseb osta tooteid, mis pole enam saadaval, teavitab Nada Home sellest Klienti. Klient võib oodata saadavust või tellimuse tühistada.

3.2. Klient võib maksta (a) PayPali või krediitkaartidega; b) pangaülekanne; c) sularahas kättetoimetamisel; (d) Amazon Pay (e) Satispay (f) Scalapay. PayPali, krediitkaardi, Amazon Pay, Satispay või Scalapay maksete korral saadab Nada Home tooted alles pärast maksevolituse saamist ja selle puudumisel ei jätka ta saatmist.

Sularahas kättetoimetamisega maksmise korral saadab Nada Home tooted tavaliselt 1 tööpäeva jooksul alates tellimuse esitamisest. Tšekimakseid ei aktsepteerita.

Pangaülekandega tasumise korral läheb tellimus teele peale ülekande laekumist meie panka.

Tasumata jätmisel 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest tellimus tühistatakse ja tooted pannakse uuesti müüki.

3.3. Lisateavet makseviiside kohta saate, võttes ühendust Nada Home'iga või veebisaidi www.nadahome.it jaotises Maksed.

4. TOODETE TARNE

4.1. Nada Home tarnib tooteid kogu Itaalia territooriumil, sealhulgas San Marinos ja Vatikanis. Lisateavet saate Nada Home'iga või veebisaidilt www.nadahome.it jaotis Saatmine. Nada Home tarnib üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul kiirsaadetiste korral ja 4/5 tööpäeva jooksul standardse kohaletoimetamisega (tööpäevad, laupäevad ja pühapäevad välja arvatud) alates makse laekumisest (PayPaliga/krediitkaardiga/pangaülekandega/Amazon pay/Satispay/Scalapayga maksmisel) või tellimuse täitmisest (kättetoimetamise korral tasumisel).

4.2. Ühe tellimusega hõlmatud tooteid ei saa tarnida erinevatele aadressidele ja nende eest tasuda erinevate makseviisidega.

Nada Home toimetab kohale aadressil, mille Klient on tellimuse esitamise ajal teatanud.

4.3. Toodete kaotsimineku või kahjustumise risk läheb üle Kliendile, kui viimane pärast tarne sooritamist kauba sisuliselt enda valdusesse võtab.

5. GARANTIID JA ABI

5.1. Kõigil turustatavatel toodetel on artiklites 128 jj sätestatud seaduslik vastavusgarantii. Tarbijakoodeksi punkt, mis katab kõik ostetud esemete mittevastavused, mis olid olemas üleandmise ajal ja ilmnevad 2 aasta jooksul pärast tarnimist. Kõik defektid või kahjustused, mis on põhjustatud juhuslikest sündmustest või Kliendi vastutusest toodete kasutusotstarbele mittevastava kasutamise eest või tavapärase kulumise tagajärjel, ei kuulu vastavusdefektide hulka ja seega ka juriidilise garantii alla.
Klient võib paluda müüjal omal valikul kauba tasuta parandada või asendada mõlemal juhul, välja arvatud juhul, kui taotletud õiguskaitsevahend on võimatu või toob müüjale kaasa ebaproportsionaalseid kulutusi.
Tarbijast kliendil on õigus hinna proportsionaalsele alandamisele või müügilepingu lõpetamisele, vastavalt art. Tarbijaseadustiku 135 bis lõige 4 ja eelkõige juhul, kui: müüja ei ole teostanud parandamist või asendamist tarbijaseadustikus sätestatud tähtaegadel või on keeldunud kaupa vastavusse viimast; kui mittevastavus on nii tõsine, et õigustab kohest hinna alandamist või lepingu lõpetamist; kui kauba lepingutingimustele mittevastavus ilmneb vaatamata müüja katsele kauba nõuetele vastavust taastada; kui müüja on teatanud (või see on asjaoludest selge), et ta ei alusta kauba nõuetele vastavust mõistliku aja jooksul või ilma ebamugavusteta.
Tarbijast kliendil ei ole õigust lepingut üles öelda, kui mittevastavus on tühine.
Selle garantii kasutamiseks peab klient mittevastavusest teatama müüjale saadetud teatega, mis näitab leitud puudusi ja tõrkeid.
Kui ei ole tõestatud vastupidist, eeldatakse, et kauba mittevastavus, mis ilmneb ühe aasta jooksul alates kauba üleandmisest, oli sellel kuupäeval juba olemas, välja arvatud juhul, kui see hüpotees on vastuolus kauba olemuse või puuduse olemusega. vastavust.

6. KLIENDI KOHUSTUSED

6.1. Klient kinnitab ja garanteerib: (i) on täisealine; (ii) et tema poolt Lepingu täitmiseks esitatud andmed on õiged ja tõesed

7. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

7.1. Nada Home soovib, et tema kliendid oleksid ostetud toodetega rahul. Klient, kui ta on tarbija art. Tarbijaseadustiku 3 kohaselt on Teil õigus ilma trahvita ja põhjust täpsustamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates päevast, mil Teie või Teie poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja kauba füüsiline valdus või mitme kauba puhul, mis on tellitud ühe tellimusega ja tarnitakse eraldi, lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil teie või teie poolt määratud kolmas isik, välja arvatud vedaja, saab kauba füüsiliselt valdusse. viimane hea. Klient võib taganemisõigust kasutada, teatades sellest (eelnimetatud tähtaja jooksul) telefoni teel, võttes ühendust Klienditeenindusega numbril +39.08119041800 või e-posti aadressil servizioclienti@nadahome.it. Kliendil on õigus lepingust taganeda tingimusel, et toode tagastatakse sisuliselt tervena. Taganemisõigust kasutada kavatsev Klient peab saatma tooted Nada Home'ile (eelnimetatud tähtaja jooksul) aadressil, järgides seal sisalduvaid juhiseid. Tarbijaseadustiku artikli 59 kohaselt ei ole Kliendil taganemisõigust mõõdu järgi valmistatud või selgelt isikupärastatud toodete tarnimisel.

7.2. Toote tagastamine väljakuulutatud taganemisõiguse teostamise kaudu hõlmab ostetud toote summa ning toodete saatmis- ja tagastamiskulude hüvitamist. Vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba käitlemisest muul viisil kui see, mis on vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Tagasimakse tehakse ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisest teatamise päevast. Tagasimakse tehakse üldjuhul sama makseviisi abil, mida kasutas Klient; Kohaletoimetamisel maksmise korral toimub raha tagastamine pangaülekandega (sel juhul peab klient Nada Home'ile esitama pangarekvisiidid). Lisateavet toodete ja suhteliste garantiide kohta leiate veebisaidilt www.nadahome.it Tagastamine ja tagasimaksed.

7.3. Kui pooled kavatsevad esitada kaebuse tavalisele kohtule, on pädev kohus tarbija valitud elu- või elukohajärgseks kohtuks, mis on kohustuslik vastavalt artiklile. 33, lõige 2, let. u) seadusandliku dekreedi 206/2005.

7.4. Euroopas elavaid tarbijaid teavitatakse, et Euroopa Komisjon on loonud veebiplatvormi, mis pakub alternatiivset vaidluste lahendamise tööriista. Seda tööriista saavad Euroopa tarbijad kasutada, et lahendada kohtuvälisel viisil mis tahes vaidlusi, mis on seotud veebis sõlmitud ja/või neist tulenevate kaupade ja teenuste müügilepingutega. Järelikult, kui olete Euroopas asutatud tarbija, saate seda platvormi kasutada kõigi sellel saidil sõlmitud veebilepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks. Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise platvorm on saadaval järgmisel lingil: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. ÜLDSÄTTED

8.1. Nada Home võib loovutada kõik või osa sellest lepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandatele isikutele.

8.2. Nada Home jätab endale õiguse neid üldtingimusi muuta ilma ette teatamata ja ilma et see piiraks enne selliseid muudatusi tehtud müüki. Kõik muudatused jõustuvad nende avalikkusele teatavakstegemise kuupäevast ja kehtivad pärast seda kuupäeva tehtud müügile. Üldtingimuste uusim uuendatud versioon on saadaval veebisaidil www.nadahome.it.

8.3. Kliendi isikuandmeid töötleb Nada Home vastavalt Andmetöötluse teabe sätetele, mis on saadaval veebisaidi www.nadahome.it jaotises Privaatsus.

8.4. Sellele lepingule kohaldatakse Itaalia seadusi.

8.5. Nada Home srls järgib al koodeksi eetiline ühingust Itaalia kohta Kaubandus Elektrooniline saadaval al järgnev link:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

8.6. Klienditeenindus on saadaval esmaspäevast reedeni kella 9-00 (välja arvatud tööpäeviti) telefonil 18 või e-posti aadressil servizioclienti@nadahome.it. Nada Home'iga saate ühendust võtta ka posti teel aadressil Nada Home'i klienditeenindus, Via Armando Diaz, 00 - 08119041800 San Giuseppe Vesuviano (Na).