TERMINI E Condizioni

SISSEJUHATUS

Veebileht www.nadahome.it haldab Nada Home. Veebilehe kasutamisele kehtivad käesolevad kasutustingimused ("Kasutustingimused"). Saidile sisenedes ja seda kasutades nõustub Kasutaja kasutustingimustega. Kasutustingimused moodustavad lepingu Kasutaja ja

Nada Home ja seda ei saa muuta ilma Nada Home nõusolekuta. Käesolevaid kasutustingimusi tuleb lugeda viidates igale veebisaidi osale, mis puudutab veebisaidi enda toimimist ja saadaolevaid teenuseid.

Saidi kasutamisele kehtivad kasutustingimused. Kasutaja on kohustatud tutvuma ka Nada kodu privaatsuspoliitikaga.

Nada Home jätab endale õiguse muuta kasutustingimusi igal ajal ja ühepoolselt ilma ette teatamata. Kõik muudatused avaldatakse saidil.

SAIDILE LIGipääs

Nada Home ei garanteeri Kasutajale kardete eest, mis seisnevad viivitustes või katkestustes liini töös, mis takistavad juurdepääsu saidile Kasutaja on kohustatud mitte segama saidi tööd ja eelkõige kohustub seda mitte tegema. proovige selle turvalisusest mööda hiilida, seda mitte rikkuda, mitte sisse murda ega mingil juhul mitte kahjustada saidi või mis tahes arvutisüsteemi, serveri, ruuteri ja mis tahes muu arvutiseadme tööd.

Kasutaja peab olema varustatud arvutiga, mis vastab kõigile saidi kasutamiseks vajalikele tehnilistele omadustele ja mis on saidiga ühilduv. Nada Home ei saa samuti garanteerida ega garanteeri, et mis tahes saidi sisu on vaba infektsioonidest, viirustest ja/ või muu sisu, millel on saastavad või hävitavad omadused. Teie vastutate viirustega seotud protseduuride ja kontrollide (sealhulgas viirusetõrje ja muud turvakontrollid) rakendamise eest, et vastata teie konkreetsetele turvavajadustele ning sissetulevate ja väljaminevate andmete usaldusväärsusele.

Uudiskiri

Nada Home saadab regulaarselt uudiskirja kõigile kasutajatele, kes on selle teenuse tellinud. Nendes uudiskirjades saame teid teavitada uutest toodetest, pakkumistest või allahindlustest. Saate uudiskirja saamisest igal ajal loobuda, kasutades iga meie e-kirja allosas olevat tellimusest loobumise võimalust või kirjutades aadressile customerservice@nadahome.it

AUTORIÕIGUSED JA INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Ettevõtte veebisait sisaldab autoriõigustega kaitstud materjali, kaubamärke ja muid intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas teksti, tarkvara, fotosid, videoid ja graafikat, ning kogu veebisaidi sisu on Itaalia ja rahvusvaheliste autoriõiguste seaduste alusel kollektiivse teosena kaitstud.

Te ei tohi täielikult ega osaliselt muuta, avaldada, edastada, osaleda üleandmises või müügis, luua tuletatud teoseid ega mingil viisil kasutada mis tahes sisu.

Välja arvatud autoriõiguse seadusega sõnaselgelt lubatud juhtudel, ei tohi veebisaidil olevat materjali kopeerida, edasi levitada, uuesti edastada, avaldada ega kasutada ärilisel või mitteärilisel eesmärgil ilma ettevõtte ja autoriõiguse omaniku kirjaliku loata.

Veebisaidi väljavõtteid on lubatud privaatseks kasutamiseks printida ja alla laadida järgmistel tingimustel: (a) selle veebisaidi teksti ega graafikat ei muudeta mingil viisil; (b) sellel veebisaidil olevat graafikat ei kasutata kaasnevast tekstist eraldi; (c) meie autoriõiguste ja kaubamärkide märguanded on kõigil koopiatel.

LINGID TEISTELT SAITTELT

Kui soovite veebisaidile linki luua teistelt saitidelt, saate seda teha seni, kuni piirdute lingi tegemisega veebisaidi avalehele ilma seda kopeerimata ja tingimusel, et on reserveeritud järgmised tingimused: 1. mitte. Nada Home logo eemaldatakse, moonutatakse või muudetakse muul viisil; 2. Veebilehe sisu ei sisaldu mõnel teisel veebisaidil (nn "raamimine"); 3. suhteid meiega ei moonutata ega esitata meie kohta valeinfot; 4. ärge kasutage Nada Home kaubamärki ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta; 5. Sait, millelt link luuakse, ei sisalda halva maitsega sisu, solvavat või mis rikub ühegi teise isiku intellektuaalomandi õigusi või muid õigusi ning järgib igal juhul kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi.

Lingi olemasolu ei tähenda mingil juhul meie heakskiitu ega sponsorlust saidil, millelt link loodi, esineva või reklaamitava sisu, toodete või teenuste suhtes.

Samuti jätame endale õiguse igal ajal tühistada lingi loomise volitused ja nõuda selle eemaldamist. Nende tingimuste mittejärgimise korral jätame endale õiguse võtta oma huvide kaitseks seadusega lubatud meetmeid.

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

Kuigi Ettevõte püüab alati lisada täpset ja ajakohast teavet, ei võta me vastutust veebisaidil kuvatava teabe või materjalide täpsuse, täielikkuse ja sisu eest.

Võime teha veebisaidi sisus ja materjalides muudatusi igal ajal ja ette teatamata.

PRIVAATSUS

Meie ettevõte pöörab erilist tähelepanu isikuandmete kaitse küsimustele.

Kutsume teid üles lugema meie privaatsuspoliitikat, mille kaudu edastame teile kogu teabe, mis on seotud isikuandmete kogumise ja töötlemisega, viidates meie veebisaidile.

KOHALDATAVAD SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

Neid kasutustingimusi reguleerivad Itaalia seadused ja neid tuleb tõlgendada käesolevaid õigusakte kohaldades.

Tsiviilvaidluste puhul, kui ostjaks on eraisik, kes tegutseb äritegevuse või oma kutsetegevusega mitteseotud eesmärkidel, on kohustuslik territoriaalne kohtualluvus tarbija elu- või asukohajärgsel kohtunikul, kui ostja asub. riigi territooriumil.

SERVIZIO KLIENTI

Allpool on teave meie klienditeenindusega ühenduse võtmiseks:
Nada kodu
e-post: customerservice@nadahome.it
tel. 08119041800 XNUMX XNUMX